Có nên bán nhà để trả món nợ 500 triệu đồng?

Lương CEO ở TP HCM cao nhất gần 200 triệu đồng
Nhân viên nhiều ngân hàng thu nhập trên 16 triệu đồng
Lương CEO ngành sản xuất gần 170 triệu đồng

COMMENTS