Luyện tập sử dụng cụm động từ tiếng Anh

“I usually FALL ASLEEP on the sofa”. Bạn có biết cụm động từ nào có thể thay thế cụm in hoa trong câu trên không? Ảnh: Steemit

Đưa nội dung quyền con người vào trường học
Những cách nói thay thế ‘I’m fine’
Tên các hiện tượng giông bão trong tiếng Anh

“I usually FALL ASLEEP on the sofa”. Bạn có biết cụm động từ nào có thể thay thế cụm in hoa trong câu trên không?

Ảnh: Steemit

Ảnh: Steemit

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0