Thử tài trắc nghiệm với từ nối, liên từ trong tiếng Anh

"As well", "but also", "yet" là các từ thường gặp trong bài thi Toeic, trắc nghiệm nhanh dưới đấy sẽ giúp quý khách hiểu rõ hơn về cách dùng của chúng

9 động tác ‘fitness’ cơ bản trong tiếng Anh
Những cách nói thay thế ‘I’m fine’
Nhiều đại học nghi ngờ tính chính xác của bảng xếp hạng

“As well”, “but also”, “yet” là các từ thường gặp trong bài thi Toeic, trắc nghiệm nhanh dưới đấy sẽ giúp quý khách hiểu rõ hơn về cách dùng của chúng.

1. The children, ______ the teacher, were all enjoying the hilarious show.

a. as well

b. as well as

c. but also

d. not only

Tại sao quý khách nên nghiên cứu tài liệu này cocobay.edu.vn

Tìm hiểu thêm http://vinhomescentralparktc.com/cho-thue-can-ho-vinhomes-central-park/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0