Anh trai ông Hà Văn Thắm phải trả 628 tỷ đồng cho OceanGroup

. Doanh nghiệp này nhiều năm nay cũng ghi nhận khoản phải thu 628 tỷ đồng với ông Hà Trọng Nam - Chủ tịch Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và là

Vinamilk lãi hơn 1.560 tỷ đồng quý I
Ông Dũng ‘Lò Vôi’ tuyên bố nộp đủ gần 100 tỷ đồng truy thu
Kỹ sư cơ khí thu hơn 7 tỷ đồng từ nuôi lợn, gà sạch
. Doanh nghiệp này nhiều năm nay cũng ghi nhận khoản phải thu 628 tỷ đồng với ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và là anh trai của ông Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch tập đoàn, bao gồm 500 tỷ đồng là khoản ứng trước cho ông Nam về việc nhận chuyển nhượng 634. 700 cổ phần của Công ty Cổ phần Tràng Tiền từ nhóm cổ đông, 128 tỷ đồng là lãi của khoản ứng trước này. Trong năm, công ty phát sinh khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn cho các đối tác cùng tham gia các dự án như Công ty Thương mại và Đầu tư Mạnh Hà 555 tỷ, Công ty Đầu tư và Thương mại Vneco Hà Nội 380,5 tỷ, Công ty Gió Hát 199 tỷ đồng , cùng khoản phải thu dài hạn Công ty VNT 732 tỷ đồng

Doanh nghiệp này nhiều năm nay cũng ghi nhận khoản phải thu 628 tỷ đồng với ông Hà Trọng Nam – Chủ tịch Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và là anh trai của ông Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch tập đoàn, bao gồm 500 tỷ đồng là khoản ứng trước cho ông Nam về việc nhận chuyển nhượng 634.700 cổ phần của Công ty Cổ phần Tràng Tiền từ nhóm cổ đông, 128 tỷ đồng là lãi của khoản ứng trước này.

Tại ngày 5/6/2015, công ty đã ký phụ lục hợp đồng, theo đó thỏa thuận dừng việc chuyển nhượng cổ phần và ông Hà Trọng Nam có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ gốc và lãi trong vòng 3 năm kể từ ngày ký phụ lục.

Ngoài ra, kiểm toán cũng đặc biệt lưu ý về các khoản đầu tư tài chính, công nợ của OGC. Trong năm, công ty phát sinh khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn cho các đối tác cùng tham gia các dự án như Công ty Thương mại và Đầu tư Mạnh Hà 555 tỷ, Công ty Đầu tư và Thương mại Vneco Hà Nội 380,5 tỷ, Công ty Gió Hát 199 tỷ đồng…, cùng khoản phải thu dài hạn Công ty VNT 732 tỷ đồng…

Hiện OGC đang đánh giá liệu có cần trích lập dự phòng bổ sung cho các khoản phải thu này hay không. Theo ý kiến của lãnh đạo doanh nghiệp, công ty có khả năng thu hồi khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn với Mạnh Hà, Vneco Hà Nội, Gió Hát trên cơ sở bù trừ công nợ với các khoản phải trả các đối tác này lần lượt là 233 tỷ, 33 tỷ và 106 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản phải thu với VNT cũng có thể bù trừ với khoản phải trả, nhận ứng trước từ đơn vị này 232 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ý kiến kiểm toán, cơ quan này hiện không thu thập được đầy đủ các bằng chứng về giá trị có thể thu hồi đối với các khoản hỗ trợ vốn cũng như không thể thực hiện được các thủ tục thay thế để đánh giá giá trị dự phòng cần phải trích lập.

Huyền Thư

COMMENTS