Biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông là của ai?

Ông là 1 trong các danh y của Việt Nam. Các tác phẩm ông để lại là tài sản quý của ngành y học cổ truyền dân tộc. Tranh vẽ chân dung Hải Thượng Lãn Ôn

Chương trình tiểu học mới chưa chú trọng kỹ năng sống và giới tính
Lợi thế của sinh viên tốt nghiệp giỏi tiếng Anh
Sinh viên Khoa học quân sự nhảy flashmob thi ‘Trường tôi là số 1’

Ông là 1 trong các danh y của Việt Nam. Các tác phẩm ông để lại là tài sản quý của ngành y học cổ truyền dân tộc.

Tranh vẽ chân dung Hải Thượng Lãn Ông.

Tranh vẽ chân dung Hải Thượng Lãn Ông.

Câu 1: Biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông là của ai?

a. Hồ Đắc Di

b. Tuệ Tĩnh

c. Lê Hữu Trác

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0