Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Cần nhanh hoàn tất nới ‘room’ cho khối ngoại

. Cũng mong muốn cụ thể hóa quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, bà Cao Huyền Trang, Trưởng phòng pháp chế, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities) đề nghị cần làm rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tham gia góp vốn, mua chứng khoán được nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần của một công ty đại chúng. 2 của dự thảo cũng quy định công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi các nhà đầu tư này nắm giữ 51% vốn điều lệ của công ty đại chúng (trừ các quy định của luật chuyên ngành). Trả lời vấn đề trên, ông Nguyễn Thành Long, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay, tỷ lệ 51% được quy định chung cho các doanh nghiệp, tuy nhiên, tùy từng lĩnh vực ngành nghề vẫn có mức quy định riêng và do Thủ tướng quyết định tỷ lệ. Trong khi đó, Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014 quy định một công ty có vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu trên 51% vốn điều lệ của công ty đại chúng

Tại đây, nhiều đơn vị đã đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần xử lý dứt điểm về việc nới “room” và đưa ra tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư có vốn nước ngoài cụ thể hơn.
Ông Đỗ Văn Trắc, đại diện các công ty niêm yết cho biết, việc nới room cho khối ngoại cần phải sớm hoàn thiện. Bởi trong tình hình kinh tế hội nhập hiện nay, cơ hội thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài là rất lớn. Từ đó, thị trường chứng khoán sẽ phát triển và minh bạch hơn.
Cũng mong muốn cụ thể hóa quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, bà Cao Huyền Trang, Trưởng phòng pháp chế, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities) đề nghị cần làm rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tham gia góp vốn, mua chứng khoán được nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần của một công ty đại chúng.
Bởi lẽ, theo bà Quyết định 55/2009/QĐ-TTG quy định tỷ lệ sở hữu của khối ngoại trên thị trường chứng khoán chỉ được nắm giữ 49% tổng số cổ phần lưu hành của công ty đại chúng. Trong khi đó, Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 2014 quy định một công ty có vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu trên 51% vốn điều lệ của công ty đại chúng. Tại điều 1.2 của dự thảo cũng quy định công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi các nhà đầu tư này nắm giữ 51% vốn điều lệ của công ty đại chúng (trừ các quy định của luật chuyên ngành).

Thách thức trong kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Từ quy định trên, vô hình chung nhà đầu tư nước ngoài được hiểu là có thể nắm 51% cổ phần được phát hành bởi công ty đại chúng. Tuy nhiên, đến Điều 1.3.2 của Dự thảo chỉ quy định tỷ lệ sở hữu Nhà nước theo pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế thì bà Trang chưa rõ được tỷ lệ này là bao nhiêu. Do vậy rất khó xác định con số cụ thể. 

Hình 1: Cần nhanh hoàn tất nới 'room' cho khối ngoại

Hình 1: Cần nhanh hoàn tất nới ‘room’ cho khối ngoại

Ở một lĩnh vực khác, ông Nguyễn Viết Thịnh, Giám đốc bộ phận Công ty kiểm toán PWC cũng đề nghị giải thích rõ tỷ lệ sở hữu đối với những tổ chức tín dụng thuộc phạm vi điều chỉnh của cả văn bản hiện hành là Nghị định 01/20014 NĐ-CP và dự thảo mới quy định về tổ chức đầu tư nước ngoài.
Trả lời vấn đề trên, ông Nguyễn Thành Long, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay, tỷ lệ 51% được quy định chung cho các doanh nghiệp, tuy nhiên, tùy từng lĩnh vực ngành nghề vẫn có mức quy định riêng và do Thủ tướng quyết định tỷ lệ. Đối với những nhóm ngành cấm tham gia yếu tố nước ngoài không áp dụng điều khoản này.
Ông cũng kỳ vọng nếu vấn đề nới room cho doanh nghiệp đại chúng được xử lý dứt điểm tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 58 thì triển vọng thu hút các dòng vốn mới vào thị trường chứng khoán sẽ tạo ra nhiều cơ hội mới, tăng trưởng kinh tế sẽ được cải thiện
Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sau hơn 2 năm thi hành Nghị định 58 đến nay, mức vốn hóa đạt được là 1.128 tỷ đồng (tăng 179.000 tỷ đồng), vốn hóa trên GDP đạt 31,5%. Giá trị niêm yết tăng 19% và trái phiếu tăng 25%, giá trị giao dịch bình quân trên phiên đạt 5.500 tỷ đồng. Vốn huy động qua thị trường chứng khoán ước đạt 237.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác tái cấu trúc của các tổ chức kinh doanh chứng khoán được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực tài chính, quản trị của các tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Hồng Châu