Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Chủ tịch HĐQT Techcombank bán hơn 15 triệu cổ phiếu tại Masan Group

Chủ tịch HĐQT Techcombank bán hơn 15 triệu cổ phiếu tại Masan Group

Chủ tịch HĐQT Techcombank bán hơn 15 triệu cổ phiếu tại Masan Group

Cụ thể, ông Hồ Hùng Anh vốn cũng là thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) Masan Group đã đăng ký bán sạch 15.768.269 cổ phiếu MSN đang nắm giữ, tỉ lệ 2,14% với mục đích thu xếp tài chính cá nhân.

Nếu giao dịch thành công, ông Hồ Hùng Anh “bỏ túi” 1.269 tỉ đồng.

Ngược lại, với mục đích đầu tư, vợ ông Hồ Hùng Anh là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đăng ký mua 16.000.000 cổ phiếu. Để sở hữu số cổ phiếu “khủng” này, bà Thủy cần tới 1.288 tỉ đồng. Cả hai giao dịch này đều thực hiện từ ngày 8.12 – 31.12.2014.

Có thể, ông Hồ Hùng Anh sẽ chuyển nhượng 15.768.269 cổ phiếu MSN cho vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Để sở hữu đúng độ cứng  đã đăng ký mua, bà Thủy chỉ cần đặt mua thêm 231.731 cổ phiếu từ các nhà đầu tư khác.

Ngoài chức vụ đang nắm giữ tại Masan Group, ông Hồ Hùng Anh còn là giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương (Techcapital), Chủ tịch HĐQT CTCP Ma San, thành viên HĐQT CTCP Hàng tiêu dùng Ma San, thành viên HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
Còn bà Thủy đang nắm giữ gần 30 triệu cổ phiếu Techcombank.

Ngày 2.12.2014, thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Yến – vợ của Chủ tịch HĐQT Masan Nguyễn Đăng Quang, đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu MSN từ ngày 5.12-31.12.2014 để đầu tư. Nếu giao dịch thành công, bà Yến sở hữu 29.779.459 cổ phiếu MSN, tỉ lệ 4,05%.
Để thực hiện giao này, bà Thủy cần 644 tỉ đồng.

Ở trạng thái ngược lại, để cơ cấu danh mục đầu tư, cổ đông lớn của Ma San là CTCP Ma San đang sở 34,03% vốn điều lệ Masan sẽ đăng ký bán 7.500.000 cổ phiếu MSN từ 5.12-31.12.2014.

Nếu giao dịch này thành công, CTCP Masan thu về 603,75 tỉ đồng, đồng thời chỉ còn giữ 242.921.247 cổ phiếu MSN, tỉ lệ 33,01%. Như vậy, CTCP Ma San sẽ bán 7.500.000 cổ phiếu MSN cho bà Yến.

Leave a Reply

Your email address will not be published.