Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Cổ đông GAS lo lãi trượt dốc vì giá dầu biến động

Trước tình hình trên, PV GAS đặt doanh thu năm nay ở mức 69. 539 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11. 526 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 20%, cổ tức được chia với tỷ lệ 30%, tức 3. 000 đồng một cổ phiếu.  . Đồng thời, đơn vị sẽ đưa vào vận hành các dự án Nam Côn Sơn 2 – giai đọan 1; hệ thống thu gom và cấp khí tại Tiền Hải – Thái Bình; cấp bù khí ẩm NCS cho GPP Dinh Cố… Ngoài ra, công ty cũng sẽ tăng vốn điều lệ trong năm 2015 thêm khoảng 3. 500 tỷ đồng, trong đó dành một phần chào bán cổ phiếu ESOP cho nhân viên với giá khoảng 30. 000 đồng, phần còn lại chia thưởng cho cổ đông hiện hữu.   . Còn đối với giá khí bán cho công nghiệp, công ty cho biết, khả năng biến động giá lớn, nhưng lãnh đạo công t…

Trước tình hình trên, PV GAS đặt doanh thu năm nay ở mức 69.539 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 11.526 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 20%, cổ tức được chia với tỷ lệ 30%, tức 3.000 đồng một cổ phiếu. 
2015, công ty sẽ cung cấp 9.771 triệu m3 khí, 48.000 tấn condensate, sản xuất và tiêu thụ 960.000 tấn LPG cùng với các đơn vị thành viên đáp ứng trên 70% nhu cầu LPG của cả nước. 
Về vấn đề nhập khẩu, PV GAS cho biết, sản lượng LPG cả năm chiếm khoảng 34% tổng sản lượng. Trong đó, công ty cũng liên tục phải chịu mức giá đầu vào cao hơn so với đầu ra. Tuy nhiên, đây là chỉ đạo của Chính phủ nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Còn đối với giá khí bán cho công nghiệp, công ty cho biết, khả năng biến động giá lớn, nhưng lãnh đạo công ty sẽ xây dựng cơ chế giá linh hoạt cho các đơn vị kinh doanh ở mức tốt nhất.
Trong năm nay, PV GAS sẽ bán toàn bộ hoặc một phần cổ phần tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (Seabank), CGT, PV Coating, PV Pipe. Đồng thời, đơn vị sẽ đưa vào vận hành các dự án: Nam Côn Sơn 2 – giai đọan 1; hệ thống thu gom và cấp khí tại Tiền Hải – Thái Bình; cấp bù khí ẩm NCS cho GPP Dinh Cố… Ngoài ra, công ty cũng sẽ tăng vốn điều lệ trong năm 2015 thêm khoảng 3.500 tỷ đồng, trong đó dành một phần chào bán cổ phiếu ESOP cho nhân viên với giá khoảng 30.000 đồng, phần còn lại chia thưởng cho cổ đông hiện hữu.  
Đối với tiền lương và thu nhập, năm 2014, công ty chi 8 tỷ đồng cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Năm nay, đơn vị dự kiến chi 9 tỷ đồng cho ban lãnh đạo (bao gồm 10% dự phòng phí).
Năm 2014, PV GAS đạt doanh thu 73.532 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 14.365 tỷ đồng, vượt 67% kế hoạch và tăng 14% so với 2013. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Do vậy, công ty vừa xin tăng thêm 7% cổ tức từ 33% lên 40%, tức 4.000 đồng một cổ phiếu nhưng mức này vẫn thấp hơn so với năm ngoái 2%.

Bầu Đệ – HLV Thụy Hải: Cái bắt tay cũng là xa xỉ

Bình Dương gặp Thanh Hóa chiều nay 17/4 không chỉ quan trọng cho ngôi vị đầu bảng với cả hai (Bình Dương 21 điểm và Thanh Hóa 19 điểm) mà còn thú vị cuộc gặp mặt của HLV Thụy Hải với bầu Đệ