Có nên bán nhà để trả món nợ 500 triệu đồng?

Thu nhập hơn 200 triệu từ vốn vay 20 triệu đồng
Vợ chồng nông dân trẻ thu nhập 300 triệu đồng một năm
Thu nhập hơn 200 triệu từ vốn vay 20 triệu đồng

COMMENTS