Có nên bán nhà để trả món nợ 500 triệu đồng?

Thu nhập hơn 200 triệu từ vốn vay 20 triệu đồng
Thu nhập hơn 200 triệu từ vốn vay 20 triệu đồng
Nhân viên nhiều ngân hàng thu nhập trên 16 triệu đồng

COMMENTS