Có nên bán nhà để trả món nợ 500 triệu đồng?

Những mô hình kinh doanh có thể khởi nghiệp với 15 triệu đồng
Lương CEO ở TP HCM cao nhất gần 200 triệu đồng
Lương CEO ngành sản xuất gần 170 triệu đồng

COMMENTS