Doanh nghiệp công nghệ cao phải có trên 15 cử nhân

. Ngoài ra, đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát t

Bộ Tài chính: Doanh nghiệp sữa có dấu hiệu chuyển giá
Doanh nghiệp phân biệt giới tính khi tuyển dụng
Cục Thuế TP HCM xin lỗi doanh nghiệp bị bêu tên oan
. Ngoài ra, đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động đạt ít nhất 5%. Thứ nhất là doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm. Ngoài ra, doanh nghiệp áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam

Theo tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao vừa được Thủ tướng ban hành, các đơn vị phải đáp ứng quy định tại Điều 75 của Luật đầu tư, quy định về loại hình này. Đồng thời, các doanh nghiệp này phải đáp ứng 3 tiêu chí khác. Thứ nhất là doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm.

Bên cạnh đó, tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên doanh thu thuần hàng năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1%. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt tối thiểu 0,5%.

Ngoài ra, đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động đạt ít nhất 5%. Đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5% nhưng không thấp hơn 15 người.

Theo Điều 75 của Luật đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng đủ một số các tiêu chí. Cụ thể, các đơn vị phải sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc danh mục được khuyến khích phát triển. Ngoài ra, doanh nghiệp áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam. Trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành.

Ngọc Tuyên

Đại gia điện máy Pico giữa cuộc chơi thâu tóm

Một nguồn tin riêng của VnExpress.net cho biết, chính Nguyễn Kim cũng ngỏ ý muốn sở hữu Pico và đang lên phương án thực hiện một cách bài bản.


COMMENTS