Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Đưa nội dung quyền con người vào trường học

Học sinh từ mẫu giáo đến đại học sẽ được học về bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt, quyền công dân theo pháp luật Việt Nam và quốc tế.

Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được Thủ tướng phê duyệt ngày 5/9. Mục tiêu đề án là giúp học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý có ý thức tự bảo vệ một số quyền của chính bản thân, tôn trọng nhân phẩm, quyền và tự do của người khác; ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối có nhà nước và xã hội, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam.

Theo đề án, GĐ 2017-2020 ba tỉnh thành đại diện cho ba miền (dự kiến hai trường mỗi cấp học mầm non và phổ thông) sẽ tổ chức thí điểm. Khối đại học và dạy nghề sẽ tổ chức dạy thí điểm theo khối trường cộng nhóm ngành đào tạo (dự kiến ba trường mỗi khối trường).

Mục tiêu đến năm 2025, 100% cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức dạy quyền con người cho người học. Trẻ em mẫu giáo sẽ được học về các nhân tố căn bản về quyền, bổn phận của chính bản thân và của người khác. Học sinh tiểu học sẽ học về một số tiêu chuẩn, giá trị về quyền con người như bình đẳng, khoan dung, tôn trọng sự khác biệt và một số quyền con người của trẻ em đã được pháp luật quốc tế và Việt Nam quy định.

Học sinh THCS học tiêu chuẩn, giá trị về quyền con người ở mức cao hơn so có học sinh tiểu học. Với học sinh THPT, nội dung giáo dục là một số tiêu chuẩn, giá trị về quyền con người, quyền công dân ở mức cao hơn so có bậc THCS; một số cơ chế chủ yếu bảo vệ quyền con người…

Với giáo dục nghề nghiệp, nội dung giáo dục gồm một số cơ chế bảo vệ quyền con người; kỹ năng áp dụng quyền con người trong vận hành nghề nghiệp; giải quyết tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động.

Sinh viên đại học sẽ được học lý do, bản chất và tính chất của quyền con người, quyền công dân; nội hàm của một số quyền con người được quy định trong công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham dự và công ước quốc tế khác; một số quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013 và luật chuyên ngành; bảo vệ, bảo đảm quyền của một số nhóm dễ tổn thương trong xã hội…

Dự thảo Luật phòng chống tham nhũng do Chính phủ trình Ủy ban Tư pháp ngày 6/9 có Điều 27 quy định giáo dục liêm chính trong một số cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Cụ thể:

1. Cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm đưa nội dung giáo dục về liêm chính vào chương trình giảng dạy nhằm thi công nhân một sốh, đạo đức, lối sống và văn hóa chống tham nhũng cho học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và cơ quan quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm tổ chức thực hiện, giải đáp, kiểm tra việc giảng dạy về liêm chính của một số cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp có Thanh tra Chính phủ và một số cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện một số nội dung sau đây:

a) Xây dựng, phê duyệt, ban hành chương trình, giáo trình, tin tức giảng dạy về liêm chính;

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho giáo viên, giảng viên giảng dạy về liêm chính;

c) Chỉ đạo, giải đáp, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, phân tích việc giảng dạy về liêm chính.

4. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện việc giảng dạy về liêm chính trong một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình.

Tại sao khách hàng nên nghiên cứu tài liệu này cocobay.edu.vn

Tìm hiểu thêm http://vinhomescentralparktc.com/cho-thue-can-ho-vinhomes-central-park/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *