Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Category: Giáo Dục

Dạy trẻ cách tư duy phản biện

Cho trẻ đặt ra nhiều câu hỏi, bày tỏ suy nghĩ, bảo vệ quan điểm cá nhân… là một số một sốh để giúp con dần hình thành khả năng phản biện. Thông tin được chia sẻ ở Hội thảo “Cho con quyền được cãi – Hình thành tư duy . . . Read more