Hơn một nửa tháp ăng ten trên 100m chưa được kiểm định chất lượng

. Để hạn chế các sự cố có thể xảy ra, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị khai thác sử dụng công trình tháp ăng ten truyền thống khẩn trương t

Ý nghĩa phòng họp trong văn phòng
Việt Nam nợ quá hạn nước ngoài hơn 310 triệu USD
Thương mại điện tử Việt Nam bùng nổ nhờ di động
. Để hạn chế các sự cố có thể xảy ra, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị khai thác sử dụng công trình tháp ăng ten truyền thống khẩn trương tổ chức kiểm định chất lượng đối với các cột tháp ăng ten chưa thực hiện công tác này đồng thời tiến hành khắc phục các tồn tại về chất lượng được nêu trong báo cáo kiểm định (nếu có)

Trong số các cột tháp đã được kiểm định, cơ quan quản lý cũng lo ngại nhiều cột tháp ăng ten còn tồn tại khiếm khuyết về chất lượng , tiềm ẩn nhiều rủi ro. “Nếu không kịp thời khắc phục sẽ có nguy cơ xảy ra sự cố khi chịu tác động của gió bão”, báo cáo này cảnh báo.

Để hạn chế các sự cố có thể xảy ra, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị khai thác sử dụng công trình tháp ăng ten truyền thống khẩn trương tổ chức kiểm định chất lượng đối với các cột tháp ăng ten chưa thực hiện công tác này đồng thời tiến hành khắc phục các tồn tại về chất lượng được nêu trong báo cáo kiểm định (nếu có).

Cơ quan quản lý cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra việc thực hiện các công việc nêu trên của các chủ đầu tư, đơn vị khai thác sử dụng và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trong tháng 6 này.

Chí Hiếu

COMMENTS