Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Nhờ vay thêm 1.680 tỉ đồng, Quốc Cường Gia Lai thoát lỗ

Nhờ vay thêm 1.680 tỉ đồng, Quốc Cường Gia Lai thoát lỗ

Tính đến cuối tháng 9.2014, khoản vay dài hạn tại các ngân hàng của CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) là 1.680 tỉ đồng với lãi suất thả nổi. Nhờ khoản thuế thu nhập tổ chức  hoãn lãi, doanh nghiệp   đã thoát lỗ và có lãi 6,4 tỉ đồng.

Nhờ vay thêm 1.680 tỉ đồng, Quốc Cường Gia Lai thoát lỗ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2014, doanh thu của [i]Quốc Cường Gia Lai[/i] (QCG) đạt 161 tỉ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của công ty   thì nguyên nhân  là do công ty   đã bàn giao được căn hộ chung cư Giai Việt và tăng doanh thu từ các hoạt động tài chính khác. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý của cổ đông công ty đối tác   mẹ đạt 2,6 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 360 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của QCG đạt 400 tỉ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty   vẫn bị lỗ trước thuế 3,38 tỉ đồng. Nhưng nhờ khoản thuế thu nhập đối tác   hoãn lại 9,3 tỉ đồng. Do đó lợi nhuận sau thuế của QCG đạt 6,4 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 9.2014, tiền và các khoản tương đương tiền của tổ chức  là 1,83 tỉ đồng, trong khi hồi đầu năm là 115 tỉ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn là 417,25 tỉ đồng, trong đó phải thu của khách hàng  là 152,53 tỉ đồng.

Hàng tồn kho của QCG đến cuối tháng 9.2014 là 4.147 tỉ đồng, tăng hơn so với 4.073 tỉ đồng hồi đầu năm. Trong đó chủ yếu là bất động sản dở dang 3.956 tỉ đồng, bao gồm các dự án  khu dân cư đang triển khai như:

Dự án khu dân cư Phước Kiển 2.844 tỉ đồng, khu dân cư 6B 189 tỉ đồng, Chung cư Quốc Cường Gia Lai II 410 tỉ đồng, Chung cư Giai Việt 119 tỉ đồng, project  Hiệp Phú 168 tỉ đồng, khu dân cư Trung Nghĩa 165 tỉ đồng, Chung cư The Mansion 68 tỉ đồng và các đề án  khác. Báo cáo tài chính cũng cho biết, project  khu dân cư Phước Kiển và khu dân cư Trung Nghĩa đã đem đi thế chấp cho các khoản vay tại các ngân hàng thương mại.

Chi phí xây dựng  dở dang của QCG lên đến 1.010 tỉ đồng, trong đó Trung tâm thương mại Sài Gòn Plaza chiếm 725 tỉ đồng, đề án  nông trường cao su 212 tỉ đồng…

Đầu tư dài hạn của tổ chức  tăng mạnh lên 633,8 tỉ đồng từ 226 tỉ đồng hồi đầu năm. Trong đó dự án  Bến Vân Đồn là 453,7 tỉ đồng. Đây là khoản đầu tư mua lại cổ phần của Công ty TNHH Phú Việt Tín để đầu tư dự án  khu trung tâm  thương mại, văn phòng và căn hộ tại Bến Vân Đồn. QCG cũng cho biết tại thời điểm lập báo cáo tài chính quý 3/2014, công ty   đã thoái toàn bộ vốn cổ phần này và đang trong quá trình hoàn tất hoạt động chuyển nhượng.

Tổng nợ phải trả của tổ chức  đến cuối quý 3 là 4.414 tỉ đồng. Trong đó nợ ngắn hạn là 2.228 tỉ đồng, tăng so với 1.894 tỉ đồng hồi đầu năm, còn nợ dài hạn là 2.185 tỉ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất về khoản vay ngắn hạn của QCG đến cuối tháng 9.2014 là 293 tỉ đồng, trong đó vay dài hạn đến hạn trả là 169 tỉ đồng và vay ngắn hạn ngân hàng là 124 tỉ đồng.

Thuyết minh về khoản vay ngân hàng dài hạn 1.680 tỉ đồng của đối tác   cho thấy bao gồm các khoản vay với lãi suất thả nổi tại các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quang Trung 1.560 tỉ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai 86,8 tỉ đồng, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga chi nhánh Đà Nẵng 24,6 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Gia Lai 9,45 tỉ đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published.