Những mẫu câu tiếng Anh phổ biến khi gọi điện thoại

Khi nhận 1 cuộc gọi, khách mua có thể chào ngắn gọn "Hello, John's điện thoại". Nếu không hiểu câu nào đấy, khách mua nói "Sorry, I didn't catch that"

Ba cách nói thay thế ‘great’
Sơn mới trường và trao tặng gần 3.000 vở cho học sinh Tân Hòa
‘Cân não’ với 4 câu đố tiếng Anh

Khi nhận 1 cuộc gọi, khách mua có thể chào ngắn gọn “Hello, John’s điện thoại”. Nếu không hiểu câu nào đấy, khách mua nói “Sorry, I didn’t catch that”.

Khi trò chuyện qua liên hệ, người nghe không nhìn thấy ngôn ngữ hình thể của khách mua. Kỹ năng giao tiếp thích hợp giúp hai bên tránh hiểu nhầm. Nếu khách mua nói chuyện quá trang trọng, đối phương khó nhận ra tha hồ để trò chuyện. Tuy nhiên, nếu khách mua quá sỗ sàng, họ sẽ nghĩ khách mua thô lỗ.

Thông thường, khi gọi 1 cuộc liên hệ vì nguồn gốc công việc (gọi đến nơi tuyển dụng, trung tâm y tế, ngân hàng, văn phòng luật…), khách mua nên biểu hiện thái độ lịch sự bằng các từ như: “could”, “would”, “can”, “may”. Muốn đề nghị điều gì đấy, câu của khách mua nên kèm thêm “please”, “thank you”, “thank you very much”.

Bạn cũng có thể dùng từ tiếng Anh dạng rút gọn, cụm động từ hay các từ quen thuộc trong cuộc sống mỗi ngày như “okay”, “bye”, miễn là tông giọng của khách mua lịch sự và thân thiện. Chẳng hạn:

– I’m off to a conference, okay, bye.

Hang on a moment, I’ll put you through.

Ảnh minh họa: Adfave

Ảnh minh họa: Adfave

Nếu gọi điện cho khách mua bè, thành viên trong gia đình hay đồng nghiệp thân thiết, khách mua không cần phải nói chuyện quá khách sáo, nhưng vẫn luôn giữ thái độ lịch sự nhằm biểu hiện sự tôn trọng.

Những từ và cụm từ sau thích hợp trong các cuộc hội thoại qua liên hệ này: “thanks”, “cheers”, “bye”, “okay”, “no problem”.

Nếu không nghe rõ, khách mua nên thuộc lòng các câu hỏi lại dưới đấy:

Could you repeat that please?

Could you speak a little more slowly please?

Would you mind spelling that for me please?

Nhờ đấy, đối phương có thể hiểu khách mua chẳng thể nghe có tốc độ nhanh và phần còn lại của cuộc hội thoại sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Nếu vấn đề thuộc về kết nối mạng, khách mua hãy sử dụng câu: “I’m afraid the line is quite bad”.

Luyện tập các cách diễn đạt trên, khách mua sẽ tự tin trong bất kỳ cuộc gọi nào. Cụ thể hơn, khách mua có thể xem xét mẫu câu cụ thể dưới đấy.

Giới thiệu/ Kết nối

Trang trọng:

– Hello.

Good Morning.

This is ___ speaking.

Could I speak to ___ please?

I would like to speak to ___.

I’m trying to contact ___.

Thân mật:

Hello.

Hi, it’s ___ here.

I am trying to get in touch with ___.

Is ___ there please?

Cung cấp thêm tài liệu

Trang trọng:

I am calling from ___,

I’m calling on behalf of ___.

Thân mật:

– I’m in the post office at the moment, and I just needed ___.

Nhận cuộc gọi

Trang trọng:

Hello, this is ___ speaking.

___ speaking, how may I help you?

Thân mật:

Hello, John’s điện thoại.

Hỏi thêm tài liệu/ Nêu đề nghị

Trang trọng:

May I ask who’s calling please?

Can I ask whom I’m speaking to please?

Where are you calling from?

Is that definitely the right name/number?

Could I speak to someone who ___?

I would like to make a reservation please.

Could you put me through to extension number ___ please?

Thân mật:

Who’s calling please?

Who’s speaking?

Who is it?

Whom am I speaking to?

Báo người gọi giữ máy/ Chuyển máy

Trang trọng:

– Could you hold on a moment please?

Just a moment please.

Hold the line please.

I’ll just put you through.

I’ll just transfer you now.

Thân mật:

– Hold on a minute.

Just a minute.

Okay, wait a moment please.

Khi cuộc liên hệ không diễn ra suôn sẻ

Trang trọng:

I’m afraid I can’t hear you very well.

Would you mind speaking up a bit please?

I’m afraid my English isn’t very good, could you speak slowly please?

Could you repeat that please?

Thân mật:

– Sorry, I didn’t catch that.

Say that again please?

I can’t hear you very well.

Sorry, this line is quite bad.

Tạm biệt

Trang trọng:

Thank you for calling.

Have a good day.

Goodbye.

Thân mật:

Bye!

Talk soon.

Speak to you again soon.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0