Những trạng từ thể hiện tính so sánh

Để cải thiện kiến thức ngữ pháp IELTS, khách mua có thể xem xét những trạng từ biểu hiện ý nghĩa so sánh dưới đấy.AdverbDefinitionExampleMeaningCompar

Hệ thống trường tiêu chuẩn quốc tế mới tại TP HCM
Luyện tập sử dụng cụm động từ tiếng Anh
Oxford và Cambridge lần đầu cùng thống trị bảng xếp hạng đại học thế giới

Để cải thiện kiến thức ngữ pháp IELTS, khách mua có thể xem xét những trạng từ biểu hiện ý nghĩa so sánh dưới đấy.

AdverbDefinitionExampleMeaning
Comparatively/relativelyIn comparison with something elseOur sample was relatively/comparatively smallTương đối là
Especially/particularlyMore than usualThe process was not especially/particularly difficultĐặc biệt là
SpeciallyMore than usual (spoken English)The exam was specially hard this year.Đặc biệt là
Somewhat (opposite: considerably)(Slightly formal): a little; slightlyWhen we tested younger boys, we obtained somewhat/considerably different results.Hơi/ khá là
PrimarilyMainlyAmir is primarily interested in bio-physics.Chủ yếu
Mostly/largelyAlmost completely (but not totally so)The research was largely/mostly successfulChủ yếu
DirectlyWithout anything else being involvedThe illness is directly linked to poor housing.Trực tiếp

Thạch Anh (theo ielts-fighter.com)

Tại sao khách mua nên nghiên cứu tài liệu này cocobay.edu.vn

Tìm hiểu thêm http://vinhomescentralparktc.com/cho-thue-can-ho-vinhomes-central-park/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0