Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Quy trình phúc khảo bài thi THPT quốc gia

Thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo tính từ thời điểm mở bán kết quả thi, tức từ ngày 11 đến 20/7.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi THPT quốc gia được mở bán vào ngày 11/7. Sau khi nhận kết quả, nếu nhận thấy điểm số không đúng có số điểm mà mình chắc chắn, thí sinh đều có thể làm đơn phúc khảo để được chấm lại bài thi.

Thí sinh nộp đơn phúc khảo ở chính trường phổ thông, nơi những em đăng ký dự thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở bán điểm thi. Sau đây, những đơn vị đăng ký dự thi sẽ cập nhật vào phần mềm quản lý thi, gửi danh sách yêu cầu phúc khảo bài thi trắc nghiệm và tự luận cho Sở Giáo dục để Sở tập hợp, gửi danh sách đến những hội đồng thi.

Các mốc thời gian thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh cần như. Đồ họa: Tạ Lư

Các mốc thời gian thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh cần như. Đồ họa: Tạ Lư

Đối có bài thi trắc nghiệm, việc chấm lại được thực hiện khi có mặt đầy đủ thành viên của tổ chấm phúc khảo và bộ phận giám sát. Bài thi sẽ được đối chiếu từng câu hỏi đã tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm có kết quả tệp đã quét lưu trong máy tính.

Nếu có sai lệch, tổ chấm phúc khảo sẽ in phiếu chấm (từ phần mềm chấm thi) trước và sau khi sửa để lưu hồ sơ, đồng thời xác định lý do dẫn đến sự sai lệch. Khi điểm chấm lại chênh lệch so có điểm chấm lần trước thì điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hà Nội. Ảnh: Dương Tâm

Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hà Nội. Ảnh: Dương Tâm

Đối có bài thi tự luận, các hội đồng thi tổ chức chấm lại theo giải đáp, chắc chắn đúng qui định hai cán bộ chấm độc lập trên 1 bài thi và phải chấm bằng mực có màu khác có màu mực được dùng chấm trước đây trên bài làm của thí sinh.

Nếu kết quả chấm của hai cán bộ phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đây làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của hai cán bộ có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ lệch nhau thì Trưởng ban phúc khảo lấy điểm trung bình cùng ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so có điểm chấm đợt đầu (đã mở bán) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so có điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì hội đồng thi phải tổ chức đối thoại trực tiếp có cán bộ coi thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo. Nếu thấy có thể hiện tiêu cực, hội đồng thi sẽ xử lý theo quy định.

Việc chấm phúc khảo bài thi phải được đã đi vào hoạt động chậm nhất ngày 28/7 và công đoạn xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo phải được đã đi vào hoạt động trong hai ngày sau đây.

Các mốc tuyển sinh đại học thí sinh cần lưu ý

Các mốc tuyển sinh đại học thí sinh cần lưu ý

Các mốc tuyển sinh đại học thí sinh cần nhớ. Đồ họa: Tạ Lư

Bạn đang xem chuyên mục giao duc etesol.edu.vn ở https://etesol.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.