Sacombank được thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào

Trường thích hợp ngân hàng 100% vốn tại Lào của Sacombank được cơ quan có thẩm quyền của nước sđịnh cư tại cấp Giấp phép thành lập và hoạt động, Sacom

Tiêu thụ điện tháng 5 cao kỷ lục
Hơn 70 triệu USD xây nhà máy dầu ăn lớn nhất Việt Nam
Cọc cừ larsen nhập khẩu giá rẻ
Trường thích hợp ngân hàng 100% vốn tại Lào của Sacombank được cơ quan có thẩm quyền của nước sđịnh cư tại cấp Giấp phép thành lập và hoạt động, Sacombank có nhiệm vụ báo cáo Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 14 ngày hoạt động trước ngày khai trương hoạt động; thực hiện nghiêm túc quy cách của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài và quy cách khác có liên quan đến việc thành lập và hoạt động Ngân hàng 100% vốn định cư nước ngoài; giám sát hoạt động của ngân hàng 100% vốn tại Lào gần như hoạt động an toàn, hữu hiệu, tuân thủ các quy cách của nước sđịnh cư tại; kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước các diễn biến bất thường có ảnh hưđịnh cưng lớn đến tổ chức và hoạt động của Ngân hàng 100% vốn tại Lào. Cụ…

Giao dịch tại Sacombank. (Nguồn: Sacombank)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 1858/NHNN-TTGSNH về việc thành lập ngân hàng 100% vốn tại Lào của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được thành lập ngân hàng 100% vốn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên cơ sđịnh cư chuyển đổi chi nhánh tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Cụ thể: Tên thập toàn bằng tiếng Việt là Ngân hàng nhiệm vụ hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào; tên thập toàn bằng tiếng Anh là Sai Gon Thuong Tin Bank Lao Limited; tên viết tắt bằng tiếng Việt Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Lào; tên viết tắt bằng tiếng Anh là Sacombank Lao.
SacombankLao có số vốn điều lệ là 39 triệu USD và được đặt tại số 44, Tổ 8, tuyến đường Hengboun, Quận Chanthabuly, Thủ đô Vientiane, Lào.
Sacombank được phép thực hiện theo quy cách của pháp luật Việt Nam, phù thích hợp với quy cách pháp luật Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Sacombank phải hoàn tất việc khai trương hoạt động ngân hàng 100% vốn tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước tất nhiên hết hiệu lực.
Trường thích hợp ngân hàng 100% vốn tại Lào của Sacombank được cơ quan có thẩm quyền của nước sđịnh cư tại cấp Giấp phép thành lập và hoạt động, Sacombank có nhiệm vụ báo cáo Ngân hàng Nhà nước chậm nhất 14 ngày hoạt động trước ngày khai trương hoạt động; thực hiện nghiêm túc quy cách của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài và quy cách khác có liên quan đến việc thành lập và hoạt động Ngân hàng 100% vốn định cư nước ngoài; giám sát hoạt động của ngân hàng 100% vốn tại Lào gần như hoạt động an toàn, hữu hiệu, tuân thủ các quy cách của nước sđịnh cư tại; kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước các diễn biến bất thường có ảnh hưđịnh cưng lớn đến tổ chức và hoạt động của Ngân hàng 100% vốn tại Lào.


Ngoài Sacombank, trong năm 2014, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank)… cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận về nguyên tắc để thành lập ngân hàng con 100% vốn trực thuộc tại Lào, trên cơ sđịnh cư chuyển đổi chi nhánh./.

COMMENTS