Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Sở Giáo dục TP HCM yêu cầu làm rõ cổ phần của ĐH Hoa Sen

Sở cũng đề nghị Hội đồng quản trị ĐH Hoa Sen xác định số cổ phần, ngày chốt sổ của các cổ đông góp vốn để xác định tính pháp lý cho đại hội cổ đông bất thường của nhóm 30% cổ đông. Theo nhóm cổ đông này, công ty  I – Connect sở hữu 26,5% cổ phần của ĐH Hoa Sen, còn Co – Ordinate sở hữu 7,38%. Tuy nhiên, hội đồng quản trị đương nhiệm của trường Hoa Sen lại cho rằng số cổ phần tại hai công ty này đang có sự tranh chấp, số cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường hôm đó chỉ chiếm 59% cổ phần. Đại hội cổ đông được tổ chức do nhóm cổ đông có hơn 70% cổ phần nên “hoàn toàn hợp pháp”.

Theo nhóm cổ đông này, công ty  I – Connect sở hữu 26,5% cổ phần của ĐH Hoa Sen , còn Co – Ordinate sở hữu 7,38% . Đại hội cổ đông được tổ chức do nhóm cổ đông có hơn 70% cổ phần nên “hoàn toàn hợp pháp”.
Tuy nhiên, hội đồng quản trị đương nhiệm của trường Hoa Sen lại cho rằng số cổ phần tại hai công ty này đang có sự tranh chấp, số cổ đông tham dự đại hội cổ đông bất thường hôm đó chỉ chiếm 59% cổ phần. Trong khi theo quy chế hoạt động tổ chức của ĐH Hoa Sen thì phải có từ 65% cổ phần trở lên mới tổ chức được đại hội cổ đông bất thường.

Ngân hàng cổ phần đua giảm lãi suất huy động

Từ hôm nay, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông báo biểu lãi suất mới, giảm 0,1% ở một số kỳ hạn từ 4 đến 5 tháng


Do chưa thống nhất được số cổ phần nên Sở Giáo dục không có đủ cơ sở pháp lý để trình UBND TP HCM công nhận hội đồng quản trị mới được bầu trong đại hội cổ đông bất thường.
Sở cũng đề nghị Hội đồng quản trị ĐH Hoa Sen xác định số cổ phần, ngày chốt sổ của các cổ đông góp vốn để xác định tính pháp lý cho đại hội cổ đông bất thường của nhóm 30% cổ đông. Hiện tại hội đồng quản trị đương nhiệm của ĐH Hoa Sen vẫn còn hiệu lực.
Trước đó, xảy ra những mâu thuẫn nội bộ nên ngày 2/8/2014, nhóm 30% cổ đông của ĐH Hoa Sen do ông Nguyễn Trung Đức – thành viên Hội đồng quản trị – đứng ra tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại hội đã biểu quyết về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị ĐH Hoa Sen. 7 thành viên đã được đưa ra biểu quyết, trong khi ông Nguyễn Trung Đức và bà Phạm Thị Thủy (phó hiệu trưởng) được phần lớn cổ đông biểu quyết tại vị thì 5 thành viên còn lại của Hội đồng quản trị gồm cả chủ tịch đã bị bãi nhiệm.
Đại hội đã bầu mới các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tuy nhiên kết quả này phải được UBND TP HCM chấp thuận thì mới có hiệu lực.

Hình 1: Sở Giáo dục TP HCM yêu cầu làm rõ cổ phần của ĐH Hoa Sen

Hình 1: Sở Giáo dục TP HCM yêu cầu làm rõ cổ phần của ĐH Hoa Sen

ĐH Hoa Sen được xem là một trong những trường tư thục thành công nhất ở TP HCM. Mức học phí 50-65 triệu đồng/năm, trường vẫn có hàng nghìn sinh viên đăng ký học mỗi đợt tuyển sinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.