Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tiếp tục tăng

Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tiếp tục tăng

. Các doanh nghiệp mới ra đời cũng tạo thêm việc làm cho xã hội với 162. 800 vị trí tuyển dụng, chủ yếu do nhu cầu sản xuất, kinh doanh tăng trở lại s

Doanh nghiệp Việt chưa chú trọng phòng vệ thực phẩm
Bộ Tài chính: Doanh nghiệp sữa có dấu hiệu chuyển giá
Loạn định giá ôtô nhập khẩu
. Các doanh nghiệp mới ra đời cũng tạo thêm việc làm cho xã hội với 162. 800 vị trí tuyển dụng, chủ yếu do nhu cầu sản xuất, kinh doanh tăng trở lại sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 28. 235 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn 162. 500 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2014

Tuy nhiên, quy mô của các doanh nghiệp mới lại giảm, chỉ đạt 5,6 tỷ đồng so với mức 6,4 tỷ đồng của tháng 3. Các doanh nghiệp mới ra đời cũng tạo thêm việc làm cho xã hội với 162.800 vị trí tuyển dụng, chủ yếu do nhu cầu sản xuất, kinh doanh tăng trở lại sau kỳ nghỉ tết Nguyên Đán.
Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 28.235 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn 162.500 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2014. Ngoài ra, một loạt doanh nghiệp cũng rục rịch tăng quy mô với tổng vốn rót thêm đạt 223.000 tỷ đồng.
Hình 1: Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tiếp tục tăng

Hình 1: Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tiếp tục tăng


Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm là 427.900 người, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2014. 
Nền kinh tế cũng đón 6.316 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động , tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. “Điều này cho thấy tín hiệu tốt của nền kinh tế, tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn”, cơ quan Thống kê nhận định.
Huyền Thư

COMMENTS