Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: 10 năm

Kiếm doanh thu hơn 20 tỷ sau 10 năm kiệt quệ

. Chuyển nhân viên lâu năm thành cổ đông chiến lược và cho giữ các vai trò quan trọng như giám đốc kỹ thuật, trưởng văn phòng đại diện, trưởng phòng… Cuối năm tài chính, công ty tăng doanh thu 500%, đạt gần 11 tỷ đồng, lãi gần 10% trên . . . Read more