Tag: 2 tỷ đồng

Vốn 2 tỷ đồng, sẵn mặt bằng có nên đầu tư xưởng in?

. Ý tưởng là vậy, song tôi vẫn còn một số băn khoăn Kế hoạch của tôi n ...
1 / 1 POSTS