Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: 400 triệu

Có nên góp vốn 400 triệu để mở spa với bạn thân?

. Với lý do là bạn bè hiểu nhau dễ làm việc chung và công việc của tôi có thể linh hoạt thời gian để cùng quản lý cửa tiệm.  Tôi vẫn chưa trả lời chính thức với bạn. Bạn có lợi thế sẵn là các sản phẩm mỹ phẩm . . . Read more