Tag: 8.5 triệu bảng

Chi 8.5 triệu bảng, Liverpool có “hàng thừa” Real Madrid?

Chi 8.5 triệu bảng, Liverpool có “hàng thừa” Real Madrid?

. Do đó, lời đề nghị của Liverpool dù chỉ bằng 1/3 số tiền ban đầu Rea ...
1 / 1 POSTS