Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: ACB

ACB muốn lập công ty tài chính

Theo phương án này, sau khi Công ty tài chính ACB được cấp phép thành lập, Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu (ACB Leasing) sẽ đồng thời xin phép Ngân hàng Nhà nước sáp nhập vào đơn vị này. Do đó, để thành lập Công ty . . . Read more