Tag: AIIB

Nhật Bản chưa muốn tham gia AIIB

Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn lựa chọn đứng ngoài và cho biết có thể đăng ký ...

Trung Quốc và nước cờ AIIB

Hơn nữa, những khoản đầu tư và hỗ trợ của Trung Quốc thường gắn liền v ...
2 / 2 POSTS