Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: AIIB

Nhật Bản chưa muốn tham gia AIIB

Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn lựa chọn đứng ngoài và cho biết có thể đăng ký sau nếu các điều kiện được đáp ứng. Đó là phải thận trọng xem xét cách Trung Quốc điều hành AIIB”, Reuters trích lời một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết. “Lựa . . . Read more

Trung Quốc và nước cờ AIIB

Hơn nữa, những khoản đầu tư và hỗ trợ của Trung Quốc thường gắn liền với điều khoản sử dụng các công ty xây dựng, công nghệ, nguyên vật liệu và công nhân của nước này. Không như Việt Nam, Myanmar đón nhận đầu tư của Trung Quốc khá nồng . . . Read more