Tag: ấn độ

Ấn Độ cấp gói tín dụng 300 triệu USD cho dệt may Việt Nam

. Theo đó, Ấn Độ sẽ hỗ trợ các dự án đầu tư vào dệt may có sử dụng thi ...

Ấn Độ “trải thảm đỏ” cho giới đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài

Theo ông, giá thành sản xuất thấp, chất lượng sản phẩm tốt, điều hành ...
2 / 2 POSTS