Tag: bà chủ

Bà chủ vườn cà chua khổng lồ chuyển sang trồng rau thủy canh

. Theo tính toán của bà Cúc, để làm 1. 000m2 rau thủy canh theo công n ...

Bà chủ vườn cà chua khổng lồ chuyển sang trồng rau thủy canh

. Theo tính toán của bà Cúc, để làm 1. 000m2 rau thủy canh theo công n ...

Bà chủ vườn cà chua khổng lồ chuyển sang trồng rau thủy canh

. Bà Cúc cho biết, canh tác theo phương pháp này hoàn toàn không phun ...
3 / 3 POSTS