Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: bà hillary

Bà Hillary có thể làm gì cho kinh tế Mỹ?

Hiện tại Người Mỹ đang vật lộn với bất bình đẳng thu nhập. Năm 2008, thu nhập trung bình của người Mỹ là 796 USD một tuần, bằng đúng tuần cuối năm 2014, theo số liệu đã điều chỉnh lạm phát của Bộ Lao động Mỹ. Bà nhấn mạnh vào . . . Read more