Tag: bệnh viện

Trường học, bệnh viện công được gửi tiền ngân hàng

. Tại buổi họp báo về những nội dung đổi mới cơ chế tài chính đơn vị s ...

Nhà đầu tư ‘ngóng’ bệnh viện cổ phần hóa đầu tiên

Sở dĩ có điều khoản này là bởi, bệnh viện đang hoàn thiện dự án xây dự ...
2 / 2 POSTS