Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: Biggest fashion angel

Bài học khởi nghiệp của cô chủ hãng trà khổ qua

. Bởi, việc làm thuê này vừa là vòng cấp vốn, vừa là nơi cung cấp kỹ năng và cũng là trải nghiệm để đánh giá khả năng có thể làm chủ hay không. Với mức giá bán lẻ 132. 000 đồng  một hộp 14 gói, mức giá này theo . . . Read more

Mẹo khởi nghiệp khi thiếu tiền

Bạn bè và người thân có thể quảng bá giúp bạn, trong khi các đối tác cũ có thể giới thiệu bạn với khách hàng của họ. Tiết kiệm ngay từ đầu có thể quyết định một doanh nghiệp thành công hay thất bại. Bạn có thể chi 1. 000 . . . Read more