Tag: bộ tài chính

Bộ Tài chính: Không vì nguồn thu mà tăng phí tùy tiện

. Theo đó, danh mục sẽ bao gồm 51 khoản phí, trong đó có 36 khoản được ...
Bộ Tài chính: Doanh nghiệp sữa có dấu hiệu chuyển giá

Bộ Tài chính: Doanh nghiệp sữa có dấu hiệu chuyển giá

. Cơ quan này cũng dẫn những số liệu từ AC Nielsen cho thấy, giá bán t ...

Bộ Tài chính tiếp tục cắt giảm 46 thủ tục hành chính thuế, hải quan

Hướng sửa đổi những thủ tục trên là bỏ bớt những tiêu chí mà cơ quan t ...
3 / 3 POSTS