Tag: bộ tài nguyên

Khiếu tố đất đai chiếm 97% đơn gửi Bộ Tài nguyên

. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được tiếp, giải thích, hướng dẫn ...
1 / 1 POSTS