Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: cải tạo

Chính sách mới về cải tạo chung cư cũ

. Nghị định cũng nêu rõ, Nhà nước sẽ thực hiện đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đối với 2 trường hợp- Nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại mà hết thời hạn quy định, nhưng các chủ sở . . . Read more