Tag: cảng hải phòng

Vinalines không muốn bán hết Cảng Hải Phòng

Vinalines không muốn bán hết Cảng Hải Phòng

. Cảng Hải Phòng đang là cuộc đua giữa Tập đoàn Vingroup với một quỹ đ ...

Sản lượng hàng hóa qua các cảng Hải Phòng đạt hơn 15 triệu tấn

Nhằm nâng cao công tác quản lý khai thác cảng và dịch vụ logistics, tr ...

Đối tác ngoại quyết mua Cảng Hải Phòng

Ngoài ra, SGRF con đề nghị được mua toàn bộ cổ phần Nhà nước muốn thoá ...
3 / 3 POSTS