Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: cảng lớn nhất miền bắc

Cảng lớn nhất miền Bắc ‘lên sàn’ từ 12/8

. Lợi nhuận trước thuế hai quý đầu năm của Cảng Hải Phòng xấp xỉ 191 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng thời gian này năm ngoái. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Cảng Hải Phòng thực hiện lưu chuyển 11,39 triệu tấn hàng hoá, tăng 17,5% so với . . . Read more