Tag: chặt cây

Nhà tài trợ: Chúng tôi không góp tiền để chặt cây xanh Hà Nội

Để triển khai quy hoạch cây xanh trên địa bàn, từ năm 2014, thành phố ...
1 / 1 POSTS