Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: chi thường xuyên

Ngân sách hụt thu, chi thường xuyên có thể giảm 10%

. Theo chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Tài chính vừa cho biết sẽ tạm giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm của các Bộ, ngành và địa phương để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách giảm lớn. Về phía các đơn . . . Read more