Tag: chi thường xuyên

Ngân sách hụt thu, chi thường xuyên có thể giảm 10%

. Theo chỉ thị của Thủ tướng, Bộ Tài chính vừa cho biết sẽ tạm giữ lại ...
1 / 1 POSTS