Tag: chi tiêu

Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm chi tiêu

Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm chi tiêu

. Phát biểu sau một cuộc họp của các bộ trưởng chính phủ và Tổng thống ...
1 / 1 POSTS