Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: chính sách

Doanh nghiệp nội ngại góp ý chính sách

. Lý giải một phần nguyên nhân của thực trạng này, chuyên gia Trần Văn Lợi (Bộ Tư pháp) cho rằng, hầu hết các dự thảo đều được các bộ lấy ý kiến nhưng cách thức chủ yếu chỉ thông qua cổng thông tin điện tử của đơn vị mình. . . . Read more