Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: cho khối ngoại

Cần nhanh hoàn tất nới ‘room’ cho khối ngoại

. Cũng mong muốn cụ thể hóa quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, bà Cao Huyền Trang, Trưởng phòng pháp chế, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities) đề nghị cần làm rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài . . . Read more

Cần nhanh hoàn tất nới ‘room’ cho khối ngoại

Cũng mong muốn cụ thể hóa quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, bà Cao Huyền Trang, Trưởng phòng pháp chế, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities) đề nghị cần làm rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tham . . . Read more