Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: cho nhà đầu tư ngoại

Bảo hiểm BIDV bán 35% vốn cho nhà đầu tư ngoại

Công ty hiện tập trung đàm phán để có thể chốt giao dịch trong tháng 4/2015, sau khi được đại hội cổ đông thông qua sẽ báo cáo cơ quan chức năng để được chấp thuận trong quý II/2015 và đặt mục tiêu hoàn tất giao dịch trong quý III/2015. . . . Read more