Tag: cho nhà đầu tư ngoại

Bảo hiểm BIDV bán 35% vốn cho nhà đầu tư ngoại

Công ty hiện tập trung đàm phán để có thể chốt giao dịch trong tháng 4 ...
1 / 1 POSTS