Tag: cho thuê

Nên bán nhà 5 tỷ đồng lấy tiền đầu tư hay giữ cho thuê

. Tôi đang có công việc làm ăn cần vốn 3 tỷ đồng, nhưng lại phân vân g ...

Đầu tư bất động sản cho thuê kiếm tiền tỷ mỗi năm

Tổng giám đốc Công ty tư vấn Nam Phát, Nguyễn Mạc Hoài Nam cho biết "G ...
2 / 2 POSTS