Tag: cổ phần hóa

Thêm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp giao thông rời ghế sau cổ phần hóa

. Điển hình như tại Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, khi cả hai lãnh ...
1 / 1 POSTS