Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: công bố

JVC xin lỗi vì chậm công bố tin cựu Chủ tịch bị bắt

. Bên cạnh đó, ông chia sẻ đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạch định chiến lược và kết nối kinh doanh cho nhiều công ty lớn của Nhật cũng như kinh nghiệm làm việc với các tổ chức chính phủ, phi chính phủ Nhật Bản chuyển đầu tư vốn . . . Read more