Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: công nghệ cao

Doanh nghiệp công nghệ cao phải có trên 15 cử nhân

. Ngoài ra, đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động đạt ít nhất 5%. Thứ nhất là doanh thu từ sản . . . Read more