Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: công nghiệp

Amata muốn xây khu công nghiệp 1,6 tỷ USD tại Quảng Ninh

. Theo thỏa thuận, sau khi Amata đề nghị Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh cho phép triển khai đầu tư khu đô thị công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn, tỉnh và Tuần Châu sẽ có trách nhiệm đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành liên . . . Read more