Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: công ty gia đình

Công ty gia đình thống trị châu Á

. Run Run Shaw – Chủ tịch hãng truyền hình TVB (Hong Kong, Trung Quốc), đợi đến tận năm 103 tuổi mới về hưu, trao lại vị trí cho người vợ 79 tuổi. Một số gia đình đang cố gắng dạy dỗ để thế hệ sau vừa bảo tồn được . . . Read more