Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: công ty

Công ty mua bán nợ có thể được tăng vốn gấp 2,4 lần

. Trước đó, cuối năm ngoái, Thủ tướng vừa đồng ý bổ sung 3. 100 tỷ đồng vốn điều lệ cho DATC giai đoạn 2014-2015, trong đó 2. 500 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp và 600 tỷ đồng từ các nguồn vốn . . . Read more