Bạn Muốn Tìm Gì ?

Hãy Điền Thông Tin Bên Dưới Đây.

Tag: đại dương

Tập đoàn Đại Dương có Chủ tịch mới

. Trước đó, Đại hội cổ đông thường niên công ty đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hà Văn Thắm, đồng thời bầu mới bà Nguyễn Thị Lan Hương (đại diện đến từ Công ty Khách sạn và Dịch . . . Read more

Tập đoàn Đại Dương lãi gấp 4 lần

Tuy nhiên, Ocean Group cũng tập trung kết quả mua bán này là tạm tính bởi chưa bao gồm kết quả mua bán quý IV/2014 của Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) – đơn vị liên kết với tập doàn do nhà mặt phố băng này chưa xong báo cáo . . . Read more

Chưa tính Ocean Bank, Tập đoàn Đại Dương lãi gấp 4

Tuy nhiên, Ocean Group cũng lưu ý kết quả kinh doanh này là tạm tính bởi chưa bao gồm kết quả kinh doanh quý IV/2014 của Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) – đơn vị liên kết với tập doàn do nhà băng này chưa hoàn thành báo cáo tài . . . Read more